Matrix (Guangzhou) Metamaterials Co., Ltd.

 Products

Product & Market


 
MT-700
    Publish time 2018-08-21 11:09    
E-mail:service@matrix-meta.com
Add:No.4 Xin An Road Yong He, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou P.R.China
Tel:+86 (0)20-32222600

Address: No.4  Xin An Road Yong He, Guangzhou Economic & Technological Development District,Guangzhou 511356, P.R. China

Tel:+86(0)20-32222600  Fax:+86 (0)20-32222660 E-mail: service@matrix-meta.com